آرشیو مطالب : صفحه ی ۲


اتاق عمل سیار ابداع شد

اتاق عمل سیار ابداع شد
كاربرد جدید هوش مصنوعی

با هوش مصنوعی مرده ها را زنده کنید!

با هوش مصنوعی مرده ها را زنده کنید!

توافق برای تولید هیدروژن پاک و گرافن با کربن زدایی

توافق برای تولید هیدروژن پاک و گرافن با کربن زدایی
رئیس صندوق نوآوری مطرح كرد؛

شرط افزایش سهم اقتصاد دانش بنیان از تولید ناخالص داخلی

شرط افزایش سهم اقتصاد دانش بنیان از تولید ناخالص داخلی
تفاهم نامه صندوق نوآوری با یك شركت پتروشیمی؛

تولید مجتمع و پارک های پتروشیمیایی بوسیله انتقال تکنولوژی

تولید مجتمع و پارک های پتروشیمیایی بوسیله انتقال تکنولوژی
در گزارش گردو دانلود اعلام شد؛

مشارکت بالای روسها در نمایشگاه اینوتکس

مشارکت بالای روسها در نمایشگاه اینوتکس

نیویورک درحال غرق شدن زیر وزن خود است

نیویورک درحال غرق شدن زیر وزن خود است
در ستاد سلولهای بنیادی مطرح شد؛

بازبینی سند ملی علوم و فناوری های سلول های بنیادی

بازبینی سند ملی علوم و فناوری های سلول های بنیادی
رئیس دانشگاه علوم پزشكی هوشمند خبر داد:

پروژه فراشهر هوشمند سلامت ایرانی ها کلید می خورد

پروژه فراشهر هوشمند سلامت ایرانی ها کلید می خورد

چاره دو شرکت ژاپنی و آمریکایی برای بالا بردن مدار تلسکوپ فضایی هابل

چاره دو شرکت ژاپنی و آمریکایی برای بالا بردن مدار تلسکوپ فضایی هابل