مطالب گردو دانلود


ریه مینیاتوری که می تواند در تحقیقات دارویی استفاده گردد

ریه مینیاتوری که می تواند در تحقیقات دارویی استفاده گردد

تمام ماموریت بالگرد مریخی نبوغ را در یک دقیقه تماشا کنید

تمام ماموریت بالگرد مریخی نبوغ را در یک دقیقه تماشا کنید
دبیر ستاد مردمی سازی اقتصاد دانش بنیان:

گام مردم در کشاورزی هوشمند

گام مردم در کشاورزی هوشمند

تولید مخلوط آسفالتی برای روسازی جاده ها با پسماند تصفیه روغن موتور

تولید مخلوط آسفالتی برای روسازی جاده ها با پسماند تصفیه روغن موتور
رییس دانشگاه امیركبیر خبرداد؛

اختصاص اعتبار جدید به سوپرکامپیوتر سیمرغ

اختصاص اعتبار جدید به سوپرکامپیوتر سیمرغ

آمادگی ۱۱۲ انجمن علمی برای عضویت در شبکه جامع نهادهای ترویجی فناوری های راهبردی

آمادگی ۱۱۲ انجمن علمی برای عضویت در شبکه جامع نهادهای ترویجی فناوری های راهبردی
در راستای كمك به توسعه بازار صادراتی صورت گرفت؛

حضور دانش بنیان ها در بزرگترین نمایشگاه پزشکی جنوب شرق آسیا

حضور دانش بنیان ها در بزرگترین نمایشگاه پزشکی جنوب شرق آسیا
با حضور معاون اول و معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور انجام شد

افتتاح دو مرکز تحقیقات و فناوری در عرصه تولید واکسن و ایمپلنت های ارتوپدی

افتتاح دو مرکز تحقیقات و فناوری در عرصه تولید واکسن و ایمپلنت های ارتوپدی
با حضور دبیران ستادهای اقتصاد دانش بنیان؛

پیش نویس سند نقشه راه دانش بنیان شدن اقتصاد کشور بررسی گردید

پیش نویس سند نقشه راه دانش بنیان شدن اقتصاد کشور بررسی گردید

بیانیه بنیاد ملی نخبگان به دنبال انجام عملیات پر افتخار وعده صادق

بیانیه بنیاد ملی نخبگان به دنبال انجام عملیات پر افتخار وعده صادق