آرشیو مطالب : گوگل


بهترین کلینیک تاتو در تهران

بهترین کلینیک تاتو در تهران

پدرخوانده هوش مصنوعی با پشیمانی از گوگل رفت

پدرخوانده هوش مصنوعی با پشیمانی از گوگل رفت
كارمندان گوگل با انتقاد از ساندار پیچای در عرضه شتابزده رقیب ChatGPT

لطفا گوگلی رفتار کن!

لطفا گوگلی رفتار کن!

تجربه من از شرکت ترکیه هلپر

تجربه من از شرکت ترکیه هلپر

گوگل فرود استقامت در مریخ را جشن گرفت

گوگل فرود استقامت در مریخ را جشن گرفت

گوگل به نخستین شبیه سازی كوانتومی یك واكنش شیمیایی دست یافت

گوگل به نخستین شبیه سازی كوانتومی یك واكنش شیمیایی دست یافت

سیستم تأیید هویت دو مرحله ای به خودرو های تسلا افزوده شد

سیستم تأیید هویت دو مرحله ای به خودرو های تسلا افزوده شد

تحویل كتاب به دانش آموزان با پهپاد

تحویل كتاب به دانش آموزان با پهپاد
لینک دوستان گردو دانلود