آرشیو مطالب : كتاب


آیا ما در حقیقت مریخی هستیم؟!

آیا ما در حقیقت مریخی هستیم؟!
استاد دانشگاه هاروارد :

اجرام فرازمینی در سال 2017 به زمین نزدیك شدند!

اجرام فرازمینی در سال 2017 به زمین نزدیك شدند!

لوازم مدرن پخت و سرو غذا

لوازم مدرن پخت و سرو غذا

آیا گیاه خواری مبتلاشدن به كووید-۱۹ را كاهش می دهد؟

آیا گیاه خواری مبتلاشدن به كووید-۱۹ را كاهش می دهد؟

برای نخستین بار یك زن هندی تبار در دانشگاه كمبریج رئیس دپارتمان شد

برای نخستین بار یك زن هندی تبار در دانشگاه كمبریج رئیس دپارتمان شد
به میزان انبوه و هزینه ای كم؛

تولید آنتی بادی كرونا با كشت سلولی در روسیه

تولید آنتی بادی كرونا با كشت سلولی در روسیه

تحویل كتاب به دانش آموزان با پهپاد

تحویل كتاب به دانش آموزان با پهپاد