آرشیو مطالب : فناوری اطلاعات

شغل افراد علمی زیر ذره بین مجله نیچر

من را به ماه ببر!

من را به ماه ببر!

توسعه هوش مصنوعی برای تشخیص خطر مبتلا شدن به پاركینسون

توسعه هوش مصنوعی برای تشخیص خطر مبتلا شدن به پاركینسون
محققان هشدار دادند

در مصرف داروهای مسكن احتیاط كنید

در مصرف داروهای مسكن احتیاط كنید

اشعه های كیهانی تهدیدی برای كامپیوتر های كوانتومی

اشعه های كیهانی تهدیدی برای كامپیوتر های كوانتومی
لینک دوستان گردو دانلود