آرشیو مطالب : سرگرمی


تمرینات فیزیکی و ذهنی فضانوردان چینی در مدار زمین

تمرینات فیزیکی و ذهنی فضانوردان چینی در مدار زمین

بازدید رایگان اینستاگرام

بازدید رایگان اینستاگرام

ساخت گجتی هوشمند با کاربرد درمانی و سرگرمی توسط محققان کشور

ساخت گجتی هوشمند با کاربرد درمانی و سرگرمی توسط محققان کشور

ساخت نوعی آینه كه با انرژی الكتریكی شفاف و كدر می شود

ساخت نوعی آینه كه با انرژی الكتریكی شفاف و كدر می شود
با ابداع روشی جدید؛

پژوهشگران فلز مایع را به آینه ای با قابلیت شفاف و كدرشدن تبدیل كردند

پژوهشگران فلز مایع را به آینه ای با قابلیت شفاف و كدرشدن تبدیل كردند

تأثیر كروناویروس بر عادات نوجوانان

تأثیر كروناویروس بر عادات نوجوانان

گفتگوی اینترنتی

گفتگوی اینترنتی