آرشیو مطالب : محصولات

چینی ها اعلام كردند:

پشتیبانی سازمان جهانی بهداشت از استفاده اضطراری واكسن كرونا چین

پشتیبانی سازمان جهانی بهداشت از استفاده اضطراری واكسن كرونا چین

چرا برخی افراد به نوع شدید كووید-19 مبتلا می شوند؟

چرا برخی افراد به نوع شدید كووید-19 مبتلا می شوند؟
یك استارتاپ هندی ارائه داد

دستگاهی برای نظارت بر بیماران كووید-۱۹ از طریق دور!

دستگاهی برای نظارت بر بیماران كووید-۱۹ از طریق دور!

عبور برق از مواد عادی برای نخستین بار

عبور برق از مواد عادی برای نخستین بار

تگ فروشگاهی

تگ فروشگاهی
لینک دوستان گردو دانلود