مطالب گردو دانلود


کاوشگر گمشده رویای ژاپن برای فرود روی ماه را نابود کرد

کاوشگر گمشده رویای ژاپن برای فرود روی ماه را نابود کرد

انتقال انرژی خورشیدی از فضا به زمین با روشی نوین

انتقال انرژی خورشیدی از فضا به زمین با روشی نوین

تبدیل نوار چسب به ژنراتور برق!

تبدیل نوار چسب به ژنراتور برق!

لوازم یدکی خودرو تخصصی

لوازم یدکی خودرو تخصصی
معاونت علمی اعلام كرد؛

موانع توسعه زیست دریا با اجرای 10 پروژه ملی شناسایی می شوند

موانع توسعه زیست دریا با اجرای 10 پروژه ملی شناسایی می شوند
با كمك محقق ایرانی صورت گرفت

تولید واکسن سرطان مغز برای افزایش بقای بیماران

تولید واکسن سرطان مغز برای افزایش بقای بیماران
در گزارش گردو دانلود اعلام شد؛

نحوه حمایت صندوق نوآوری از کسب و کارهای لطمه دیده از قطعی اینترنت

نحوه حمایت صندوق نوآوری از کسب و کارهای لطمه دیده از قطعی اینترنت

تغییر تنظیمات رصدی جیمز وب برای جلوگیری از برخورد ریزشهاب سنگ ها

تغییر تنظیمات رصدی جیمز وب برای جلوگیری از برخورد ریزشهاب سنگ ها

عکس جدید جیمز وب از یک ساعت شنی در آسمان

عکس جدید جیمز وب از یک ساعت شنی در آسمان

دو تصادف مرگبار خودرو های تسلا

دو تصادف مرگبار خودرو های تسلا