مطالب گردو دانلود


زیست بوم شرکت های دانش بنیان در زمینه انرژی به توانمندی می رسد

زیست بوم شرکت های دانش بنیان در زمینه انرژی به توانمندی می رسد

تولید ژل دارویی از پروتئین تار عنکبوت

تولید ژل دارویی از پروتئین تار عنکبوت
پس از ترك ایستگاه بین المللی؛

رونمائی از ایستگاه فضایی روسیه

رونمائی از ایستگاه فضایی روسیه
گزارش گردو دانلود؛

جایگاه ایران در فناوری فضایی در دنیا و منطقه

جایگاه ایران در فناوری فضایی در دنیا و منطقه
ابزار بوش؛

بهترین برند ابزار آلات کدامند

بهترین برند ابزار آلات کدامند
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه:

لزوم استفاده از فناوریهای نوین در جلوگیری از جرائم و آسیبها

لزوم استفاده از فناوریهای نوین در جلوگیری از جرائم و آسیبها

ارتباط آلزایمر با آبله مرغان و تبخال!

ارتباط آلزایمر با آبله مرغان و تبخال!

ورود نوآوری به صنعت ماشین سازی توسط شرکت های دانش بنیان

ورود نوآوری به صنعت ماشین سازی توسط شرکت های دانش بنیان
ابراز نگرانی اتحادیه اروپا؛

قانون جدید آمریکا برای پشتیبانی از خرید خودروی برقی به ضرر اروپا شد

قانون جدید آمریکا برای پشتیبانی از خرید خودروی برقی به ضرر اروپا شد

عایقی برای زیر بدنه خودرو با فناوری نانو تولید شد

عایقی برای زیر بدنه خودرو با فناوری نانو تولید شد
لینک دوستان گردو دانلود