مطالب گردو دانلود


شکار لئونارد به دست سولار اوربیتر

شکار لئونارد به دست سولار اوربیتر

چین ماهواره جدید رصد زمین پرتاب کرد

چین ماهواره جدید رصد زمین پرتاب کرد

آیا ژن ها در طول عمر انسان تأثیر گذار هستند؟

آیا ژن ها در طول عمر انسان تأثیر گذار هستند؟

نقش تنفس در خواب افراد

نقش تنفس در خواب افراد

ابداع لباس ضد گازگرفتگی کوسه!

ابداع لباس ضد گازگرفتگی کوسه!
مجهز به ابزار ضد غلت زدن؛

تولید محصولی برای جلوگیری از چپ کردن تریلی ها

تولید محصولی برای جلوگیری از چپ کردن تریلی ها
پس از تصویب در مجلس؛

2700 فعال فناور از طرح جهش تولید دانش بنیان حمایت کردند

2700 فعال فناور از طرح جهش تولید دانش بنیان حمایت کردند
از سوی معاونت علمی ؛

5 طرح کلان ملی فناوری در علوم بنیادی حمایت شد

5 طرح کلان ملی فناوری در علوم بنیادی حمایت شد
در گزارش گردو دانلود اعلام شد؛

آخرین وضعیت تولید دستگاه تشخیص سرطان

آخرین وضعیت تولید دستگاه تشخیص سرطان

بازار آهن شاداباد تهران

بازار آهن شاداباد تهران